Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Ogłoszenie nr: [WPISZ NUMER]

[WPISZ NAZWĘ PODMIOTU]

[WPISZ ADRES PODMIOTU]

ogłasza

konkurs ofert na realizację zadania:

[WPISZ NAZWĘ ZADANIA]

Termin realizacji zadania:  od dnia zawarcia umowy do [WPISZ DATĘ] r.

Tryb postępowania: Zamówienie poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Termin złożenia ofert: [WPISZ DATĘ, np. 12 lipca 2016 r.] do godz. [WPISZ GODZINĘ, np. 10:30]

Termin otwarcia ofert: [WPISZ DATĘ, np. 12 lipca 2016 r.] do godz. [WPISZ GODZINĘ, np. 10:30]

Miejsce złożenia ofert: [WPISZ MIEJSCE]

Kontakt w sprawie konkursu ofert: tel.  (99) 999 99 99

Kryterium oceny ofert:

Komisja dokona wyboru wykonawcy na podstawie indywidualnej oceny ofert z zastrzeżeniem art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Uwagi dodatkowe:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania niezwłocznie, które wpłynęły nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zaleca, aby oferta była spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.