Do [WPISZ DATĘ, np. 23 lutego 2013 roku] sekretariat [NAZWA PODMIOTU] przyjmuje aplikacje kandydatów na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA].

Karta informacyjna

Numer ogłoszenia
[WPISZ NUMER OGŁOSZENIA]
Z dnia:
[WPISZ DATĘ OGŁOSZENIA O NABORZE]
o naborze na stanowisko:
[WPISZ NAZWĘ STANOWISKA]
liczba etatów:
1
Wymiar etatu
XX godzin tygodniowo
Termin składania apliakcji
27 lutego 2013 r.
Miejsce składania aplikacji
w siedzibie [NAZWA PODMIOTU] lub pocztą na adres: [NAZWA PODMIOTU], [WPISZ ADRES]

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.