Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności Przykładowej Instytucji.

 

HARMONOGRAM PRACY

 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W CIECHANOWIE

 

Lp.

Stanowisko

Dzień tygodnia

 

Godziny

 

1.

DYREKTOR

poniedziałek - piątek

 

800 – 1600

 

2.

WICEDYREKTORZY

poniedziałek - piątek

 

800 – 1600

 

3.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

4.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

 

poniedziałek - piątek

800 – 1600

5.

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

zgodnie z miesięcznymi harmonogramami pracy

 

 

 

 

Przykładowa Instytucja posiada do zagospodarowania zbędny składnik majątku ruchomego – drukarki OKI Microline 3320, 3321. Drukarki mogą być przekazane nieodpłatnie.